VREEMDELINGENRECHT

Het vreemdelingenrecht is het meest dynamische rechtsgebied. Wij staan onze cliënten bij vanaf de aanvraag tot aan de hoogste instantie.

Wij behandelen o.a. de volgende zaken:

  • Gezinsvorming / gezinshereniging
  • Machtiging tot voorlopig verblijf
  • Naturalisatie
  • Ongewenstverklaring / inreisverbod
  • Verblijfsvergunning
  • Visum
  • Vreemdelingenbewaring
  • Wet arbeid vreemdelingen (WAV)