TARIEVEN

Uurtarief

Wij verrichten onze werkzaamheden tegen een uurtarief van tussen € 150,- en € 250,- exclusief btw. U betaalt hierbij (telkens) een voorschot.

Vaste prijsafspraak

Tevens bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid tot het maken van een vaste prijsafspraak. U betaalt een vast totaalbedrag voor alle overeengekomen werkzaamheden.

Gefinancierde rechtsbijstand

Indien uw inkomen en vermogen dat toelaat dan kunnen wij ook bijstand verlenen op basis van gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen in het peiljaar, een eigen bijdrage. Voor meer informatie over de eigen bijdrage en de overige voorwaarden kunt u terecht bij de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.