JEUGDRECHT

Het jeugdrecht kent zowel een civiele als een strafrechtelijke kant. Naast de strafzaken zoals die ook bij volwassenen spelen kan de minderjarige te maken krijgen met een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Ook bestaan er tegenwoordig de zogenaamde combi-zittingen waarbij beide aspecten tegelijk worden behandeld.

Wij behandelen o.a. de volgende zaken:

  • Bezwaar tegen verwerking DNA-profiel
  • Bijstand na aanhouding
  • (Gesloten) uithuisplaatsingen
  • Leerplichtzaken
  • Ondertoezichtstellingen
  • Strafzaken bij de kinderrechter
  • TOM-zitting