BESTUURSRECHT

Het bestuursrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers en overheid. Met al uw zaken tegen een overheidsinstelling kunt u bij ons terecht. Vanzelfsprekend begeleiden wij u tijdens iedere fase van uw geschil, van het eerste bezwaarschrift tot aan het beroep bij de rechtbank en -zo nodig- daarna in hoger beroep.

Wij behandelen o.a. de volgende zaken:

  • Bijstandsuitkering
  • Persoonsgebonden budget
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • WAO / WIA-uitkering
  • WW-uitkering
  • ZW-uitkering