ARBEIDSRECHT

Wij staan werknemers en werkgevers bij. Hierdoor kunnen wij optimaal advies uitbrengen en anticiperen op de mogelijke stappen van de wederpartij. Ook kunnen wij adequaat bijstand verlenen, omdat wij kennis hebben van rechtsgebieden die raakvlak hebben met het arbeidsrecht, zoals het sociaalzekerheidsrecht.

Wij behandelen o.a. de volgende zaken:

 • CAO-recht
 • Concurrentiebeding
 • Herplaatsing
 • Loonvordering
 • Ontbindingsprocedure
 • Ontslag (op staande voet)
 • Ontslagvergoeding / transitievergoeding
 • Ontslagvergunning
 • Opstellen en toetsen vaststellingsovereenkomst
 • Overgang van onderneming
 • Proeftijd
 • Vakantieverlof en bijzonder verlof
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Zieke werknemer